Scroll Top

Solis certyfication - certyfikat Zielony Dom​

Co to jest certyfikat ZIELONY DOM?

System Certyfikacji wielokryterialnej Zielony Dom to pierwszy, dostosowany do polskich wymogów i norm system, który ocenia inwestycje mieszkaniowe.
Założenia certyfikatu zostały stworzone przez zespół specjalistów z różnych dziedzin związanych z budownictwem zrównoważonym działających w ramach Polskiego Stwarzania Budownictwa Ekologicznego. Certyfikat powstał w ramach unijnego programu Smarter Finance for Family. Wiosną 2021 roku odbył się pierwszy ogólnie dostępny kurs i egzamin na akredytowanego audytora.

Dlaczego warto zainwestować w certyfikat ZIELONY DOM?

Certyfikat Zielony dom, w odróżnieniu od certyfikatu BREEAM New Construction, jest certyfikatem tworzonym w oparciu o polskie normy i standardy ale również dobre praktyki stosowane w budownictwie zrównoważonym.

Podobnie jak inne systemy certyfikacji wielokryterialnej te o zasięgu lokalnym: irlandzki HPI, włoski GBC Home oraz międzynarodowym: LEED, BREEAM, potwierdza on jakość wykonania budynku i daje gwarancję, że obiekt posiadający taki certyfikat będzie oszczędny, zrównoważony, komfortowy, a jego wykonanie odbyło się z uwzględnieniem poszanowania środowiska naturalnego i minimalizacji śladu węglowego.

Certyfikat Zielony Dom to realne korzyści dla dewelopera oraz dla przyszłego mieszkańca certyfikowanej inwestycji.

Korzyści dla dewelopera:
 • przewaga konkurencyjna na rynku nieruchomości
 • oferowanie lepszej jakościowo inwestycji za podobną kwotę finalną – różnica w cenie kompensuje się preferencyjnymi warunkami kredytu hipotecznego
 • dodatkowe narzędzia marketingowe do promocji inwestycji takie jak: certyfikat Zielony dom oraz udział w programie Zielona Hipoteka
 • promowanie zrównoważonego budownictwa,
 • podnoszenie świadomości nabywcy, a tym samym wpływ na kształtowanie standardów i poziomu jakości inwestycji mieszkaniowych
 • pozycja leadera na rynku nieruchomości
 • działania z zakresu CSR
Korzyści dla Nabywcy certyfikowanej nieruchomości:
 • Niższe koszty użytkowania budynku – opłaty na fundusz remontowy oraz koszt utrzymania części wspólnych (oświetlenie ledowe, materiały wykończeniowe wysokiej jakości)
 • Mniejsze koszty miesięczne czynszu – budynki posiadające wysoki wynik na świadectwie charakterystyki energetycznej, ale również
  pewność, że materiały użyte do budowy i wykończenia (kleje, lakiery, farby, izolacje itp) mają niską zawartość LZO czyli lotnych związków organicznych – przekłada się to na jakość powietrza wewnętrznego a tym samym na zdrowie
 • dbałość o rozwiązania zapewniające komfort mieszkańca takie jak: dostęp do światła dziennego, komfort akustyczny, biophilic design, aranżacja części wspólnych proekologiczna i wpływająca na integrację mieszkańców, dostęp do udogodnień i transportu publicznego etc.
 • Wyższa wartość sprzedażowa mieszkania na rynku wtórnym dzięki niskim kosztom eksploatacji i wysokiej jakości rozwiazaniom

Czy wdrożenie certyfikacji ZIELONY DOM jest kosztowne?

Wdrożenie certyfikatu Zielony Dom w zależności od poziomu, na który się aplikuje łączy się ze wzrostem kosztów inwestycji na poziomie od 5 do 15 % kosztów budowy.
Jednakże finalnie dla dewelopera nie wiąże się to z dużym obniżeniem zyskowności inwestycji, gdyż dzięki niższej marży kredytu hipotecznego w ramach akcji Zielona Hipoteka klient ma wyższą zdolność kredytową. dodatkowo koszty miesięcznego utrzymania nieruchomosci również są niższe – co finalnie może skłaniać klientów do zakupu nieruchomości, która ma wyższą cenę za 1 m kwadratowy PUM, jednak finalnie miesięczne wydatki związane z ratą kredytu i opłatami są niższe.
Oprócz kosztów realizacji należy dodać koszt rejestracji projektu w systemie certyfikacji oraz uzyskania certyfikatu i opieki Audytora. Przykładowe koszty dla Inwestycji wielorodzinnej:

 • rejestracja: 3.000 zł
 • koszt doradztwa, opieki, nadzoru i konsultacji z audytorem – w zależności od wielkości inwestycji i stopnia skomplikowania projektu
 • opłata minimalna w inwestycjach do 50 mieszkań: 7.500 zł (5.000 zł precertyfikacja; 2.500 zł finalny certyfikat)
 • opłata w inwestycjach do 100 mieszkań: 130 zł / mieszkanie
 • opłata w inwestycjach od 101 – 500 mieszkań: 90 zł / mieszkanie
 • opłata w inwestycjach powyżej 500 mieszkań: 45 zł/ mieszkanie

6 filarów certyfikacji ZIELONY DOM

Audytor certyfikujący budynek musi dokładnie zbadać inwestycję. Bardzo istotne jest, aby decyzja o certyfikowaniu obiektu zapadła na etapie wstępnej koncepcji, a najlepiej od razu w momencie planowania inwestycji. Zbyt późna decyzja skutkuje koniecznością zmian w projekcie lub niemożliwością otrzymania punktów za pewne obszary podlegające ocenie. Na co zwraca uwagę audytor? Oto 6 głównych kategorii podlegających ocenie:
Zarządzanie Inwestycją
Kwestie związane ze zrównoważonym zarządzaniem inwestycją oraz współdziałaniem między poszczególnymi grupami użytkowników i wykonawców na każdym etapie cyklu życiowego budynku.
Miejsce i lokalizacja
Kwestie związane ze zrównoważonym wykorzystaniem terenu, zachowaniem bioróżnorodności, ochroną gatunków oraz wywoływaniem minimalnego wpływu na środowisko.
Materiały i zasoby
Materiały używane w procesie budowy i wykończenia muszą posiadać certyfikaty. Nacisk kładzie się na zrównoważone pozyskiwanie surowców (np. drewno) ale także na wytrzymałość materiałów wykończeniowych i ich odporność na uszkodzenia.
Zdrowie i komfort użytkownika
Asesor ocenia kwestie związane z komfortem, bezpieczeństwem oraz zdrowiem użytkowników budynku.
Gospodarowanie wodą
Ocena zużycia wody. Premiowane jest włączenie do użytku wody szarej oraz deszczówki. Duży nacisk kładziony jest na system monitoringu zużycia i zapobieganiu niekontrolowanym wyciekom.
Optymalizacja zużycia energii
Kategoria poświęcona monitoringowi energooszczędnych rozwiązań zastosowanych w budynku. Jednym z istotnych zagadnień jest redukcja emisji dwutlenku węgla.
Innowacje
Dodatkowe punkty przyznawane za użycie innowacyjnych rozwiązań wykraczających poza kryteria BREEAM.

6 filarów certyfikacji ZIELONY DOM

Audytor certyfikujący budynek musi dokładnie zbadać inwestycję. Bardzo istotne jest, aby decyzja o certyfikowaniu obiektu zapadła na etapie wstępnej koncepcji, a najlepiej od razu w momencie planowania inwestycji. Zbyt późna decyzja skutkuje koniecznością zmian w projekcie lub niemożliwością otrzymania punktów za pewne obszary podlegające ocenie. Na co zwraca uwagę audytor? Oto 6 głównych kategorii podlegających ocenie:
zielony-dom-logo
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY​
Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem oferty wyślij zapytanie na adres mailowy: certyfikacja@klad.com.pl
Privacy Preferences
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.