Scroll Top

Solis certification
certyfikat BREEAM New Construction & In Use

Co to jest certyfikat BREEAM?

BREEAM = Building Research Establishment Environmental Assessment Method

System certyfikacji budynków BREEAM został stworzony w roku 1990 w Londynie przez niezależną organizację BRE Global. Obecnie działa on w 83 krajach na świecie. Jest najpopularniejszym systemem oceny budynków w Europie oraz w Polsce. Budynki, które spełniają wymogi certyfikatu charakteryzują się dobrą jakością wykonania oraz  wysokiej klasy materiałami wykończeniowymi. Są energooszczędne, a co z tym związane generują niższe koszty użytkowania. Co ważne budynki te są przyjazne dla środowiska naturalnego na każdym etapie ich życiowego cyklu. Są zaprojektowane i wykonane z godnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Ich użytkownikom zapewniają komfortowe warunki życia i pracy. Tworzenie inwestycji zgodnej ze standardem BRE to również ochrona lokalnej przyrody oraz wspieranie proekologicznych wyborów mieszkańców.

liczba zarejestrowanych budynków
0
liczba wydanych certyfikatów
0
liczba certyfikowanych obiektów w Polsce
0
udział BREEAM w rynku certyfikatów
0 %

Dlaczego warto zainwestować w certyfikat BREEAM?

Certyfikat BREEAM jest najlepszym wyborem, aby uzyskać potwierdzenie jakości wykonania budynku, które jest honorowane na całym świecie.

Certyfikat stanowi wartość zarówno z punktu widzenia Inwestora jak i przyszłego użytkownika. Ocena przyznana przez BRE Global opiera się na danych zebranych na etapie projektowania, budowy oraz przekazania budynku. Informacje dotyczą m.in. energooszczędności, wytrzymałości materiałów, komfortu użytkowników.
To wszystko sprawia, że obiekt, który spełnia wymogi BREEAM plasuje się wyżej na rynku ofert – zarówno dla przyszłego najemcy lub mieszkańca jak i dla potencjalnego nabywcy całej inwestycji.

Jest też wymiar niematerialny – tworząc inwestycje zgodne z BREEAM przyczyniacie się Państwo do szerzenia idei zrównoważonego rozwoju oraz wnosicie swój wkład w ochronę naszej planety – np. budynki z certyfikatem na poziomie Good mają o 10 % mniejszą emisję CO2 niż standardowe budynki.

10 filarów BREEAM

Asesor oceniający budynek musi wnikliwie poznać inwestycję. Bardzo istotne jest, aby decyzja o certyfikowaniu budynku zapadła na etapie planowania inwestycji. Pozwala to na zdobycie dodatkowych punktów oraz znacznie usprawnia proces. Zbyt późna decyzja skutkuje koniecznością zmian w projekcie lub niemożliwością otrzymania punktów za pewne obszary podlegające ocenie. Na co zwraca uwagę asesor? Oto 10 głównych kategorii podlegających ocenie:
Zarządzanie
Kwestie związane ze zrównoważonym zarządzaniem inwestycją oraz współdziałaniem między poszczególnymi grupami użytkowników i wykonawców na każdym etapie cyklu życiowego budynku.
Zdrowie i dobre samopoczucie

Asesor ocenia kwestie związane z komfortem, bezpieczeństwem oraz zdrowiem użytkowników budynku.

Energia
Kategoria poświęcona monitoringowi energooszczędnych rozwiązań zastosowanych w budynku. Jednym z istotnych zagadnień jest redukcja emisji dwutlenku węgla.
Transport
Dział oceniający możliwe zredukowanie użytkowania samochodów poprzez dostępność i atrakcyjność publicznego transportu oraz wprowadzania innowacyjnych i alternatywnych metod komunikacji takich jak rowery lub współdzielenie aut.
Woda
Ocena zużycia wody. Premiowane jest włączenie do użytku wody szarej oraz deszczówki. Duży nacisk kładziony jest na system monitoringu zużycia i zapobieganiu niekontrolowanym wyciekom.
Materiały
Materiały używane w procesie budowy i wykończenia muszą posiadać certyfikaty. Nacisk kładzie się na zrównoważone pozyskiwanie surowców (np. drewno) ale także na wytrzymałość materiałów wykończeniowych i ich odporność na uszkodzenia.
Odpady
Zrównoważone zarządzanie odpadami powstałymi w trakcie budowy obiektu oraz jego użytkowania. Duży nacisk jest położony na recycling i odzyskiwanie surowców.
Zagospodarowanie terenu i ekologia

Kwestie związane ze zrównoważonym wykorzystaniem terenu, zachowaniem bioróżnorodności, ochroną gatunków oraz wywoływaniem minimalnego wpływu na środowisko.

Zanieczyszczenia
Zagadnienia oceniane to m.in.: redukcja emisji substancji zubażających warstwę ozonową, tlenków azotow, redukcja zagrożeń podtopień wodami powierzchniowymi, ograniczenie zanieczyszczeń świetlnych.
Innowacje
Dodatkowe punkty przyznawane za użycie innowacyjnych rozwiązań wykraczających poza kryteria BREEAM.

Zrównoważone budownictwo jest przyszłością

Niezwykle istotny jest fakt, że wdrożenie BREEAM na I poziomie – czyli tzw. „PASS” nie podwyższa w znaczny sposób kosztów inwestycji. Szacuje się, że koszty związane z zastosowaniem rozwiązań wspierających zrównoważone budownictwo wzrastają od 0 do kilku %.
Nie bez znaczenia jest fakt, że jednocześnie spadają koszty związane z eksploatacją budynku, zużyciem mediów, maleje potrzeba przeprowadzania remontów, wzrasta wydajność pracowników oraz rośnie wartość inwestycji na rynku.
Mamy nadzieję, że to krótkie wprowadzenie do świata zrównoważonego budownictwa przekonało Państwa, że warto pomysleć pod tym kątem o swojej inwestycji.
W obecnym świecie, poza względami ekonomicznymi, niezwykle istotny jest aspekt ochrony środowiska. Przemysł związany z budownictwem jest odpowiedzialny za 40% światowego zużycia energii oraz produkuje 1/3 gazów cieplarnianych – to niezwykle ważne, aby ta gałąź gospodarki postawiła na ekologiczne rozwiązania i zrównoważony rozwój.
zapraszamy do współpracy

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem oferty wyślij nam informacje o Twojej inwestycji na adres mailowy: certyfikacja@klad.com.pl

Privacy Preferences
Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Należy pamiętać, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na korzystanie z naszej witryny i oferowanych przez nas usług.